Jousisoihtupuu

Latinankielinen nimi

Tabebuia impetiginosa

Englanninkielinen nimi

Pau D'Arco

Yleiskuvaus ja hyödyt

Pau d'Arco eli Jousisoihtupuu kasvaa Etelä-Amerikassa, missä puusta käytetään myös nimiä taheebo ja lapacho. Pau d'Arcoa on perinteisesti käytety monien sairauksien hoitoon ja sillä on hyvin pitkä käyttöhistoria alueen intiaaniheimojen keskuudessa. Yrtin teho perustuu sen sisältämiin naftokinooneihin.

Yleisimpiä käyttöaiheita:

Antimikrobiaali

Yrttiä on perinteisesti käytetty monenlaisiin parasiitti-infektioihin, kuten lapamatoihin tai maksamatoihin. Pau d'Arcon antimikrobiset ja antiparasiittiset ominaisuudet johtuvat sen sisältämistä bioaktiivisista yhdisteistä, kuten naftokinooneista (erityisesti lapacholista ja beta-lapachonista) sekä furanonaftokinooneista. Lapacholin ja beta-lapachonen uskotaan häiritsevän parasiittien solujen biokemiallisia prosesseja ja heikentävän niiden kykyä lisääntyä tai selviytyä.

Yrtillä on todettu vaikutusta moniin patogeeneihin, erityisesti Candida-sieniin ja muihin sieniin, kuten Aspergillus fumigatus -sieneen. Samaan tapaan kuin parasiittien yhteydessä, lapachol ja beta-lapachoni pystyvät häiritsemään bakteerien ja sienien soluseinämien toimintaa ja estävät niiden lisääntymistä. Tutkimukset ovat osoittaneet niiden tehokkuuden myös vaikeasti hoidettavia bakteerikantoja kohtaan, kuten metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) ja H. Pylori.

Pau d'Arco sisältää myös kversetiiniä, joka tukee immuunipuolustusta ja auttaa immuunisolujen kuten leukosyyttien stimuloinnissa.

Anti-inflammatori ja antioksidantti

Pau d'Arco sisältämä kversetiini on myös voimakas antioksidantti ja sillä on tulehdusta vähentäviä ominaisuuksia. Sen on osoitettu vähentävän tulehduksellisia biomarkkereita, mukaan lukien CRP ja IL-6.

Pau d'Arco -kuorta käytetään yleisesti myös kivun lievitykseen, erityisesti nivelkipujen lievittämiseen. Eräässä tutkimuksessa havaittiin sen estävän tulehdusreaktiota 30-50 % lumelääkkeeseen verrattuna. Pau d'Arco voi olla hyödyllinen tulehduksellisissa nivelsairauksissa, turvotuksessa, kivussa ja nivelten jäykkyydessä.

Pau d'Arcoa on myös pitkään käytetty tukemaan eturauhasen terveyttä, erityisesti eturauhasen tulehduksen (prostatiitin) hoidossa. Pau d'Arcon ​​anti-inflammatoriset ominaisuudet auttavat vähentämään eturauhasen tulehdusta, mutta sillä on myös suoraa antibakteerista vaikutusta E. colia vastaan, joka on kahden tyyppisen eturauhastulehduksen yleisin syy.

Syövän ehkäisy

Pau d'Arcon sisältämät yhdisteet, kuten lapacholi ja beta-lapachoni, ovat tutkimuksissa osoittaneet kykyä hidastaa syöpäsolujen kasvua, vaikkakin vaikutuksia ihmisiin on edelleen tutkittava laajemmin.

Puun sisäkuoresta eristetty beta-lapachoni heikentää syklo-oksigenaasin (COX-2) ja telomeraasin toimintaa. Se myös indusoi apoptoosia syöpäsoluissa. Beeta-lapachonin antimetastaattisen vaikutuksen taustalla on ilmeisesti Egr-1:n indusointi. Pau d'Arco-uute osoitti hormoniherkkien MCF7-rintasyöpäsolujen proliferaation estoa moduloimalla geenin ilmentymistä ja häiriten solusyklin etenemistä. Suurilla annoksilla sillä on myös antiestrogeenisiä vaikutuksia estrogeenireseptorin signaalin estämisen kautta. Yrtin metanoliuute esti solujen lisääntymistä solunulkoisen signaalin säätelemän kinaasin (ERK1/2) mitogeenin aktivoiman proteiinikinaasin (MAPK) kautta.

Varoitukset

Yleensä hyvin siedetty, mutta tärkeää pitäytyä suositelluissa annoksissa. Ylisuuret, pitkään otetut annokset aiheuttivat eläinkokeissa anemiaa ja teratogeenista vaikutusta. Ei suositella raskauden tai imetyksen aikana. Hoitavan lääkärin kanssa keskusteltava, jos käytössä verenohennuslääkitys. Lapacholilla on varfariinin tapainen vaikutus liittyen K-vitamiinin epoksidin ja kinonireduktaasien estämiseen.

Tutkimukset: