Proinflammatoristen sytokiinien yhteys kroonisen borrelioosin oireisiin

This mechanism review establishes that the cytokines may be an important factor in persistent symptoms in chronic Lyme disease.

Blast from the past: esittelyssä terapeuttimme Sanna Peiposen gradu Englannista, jonka sisältö on esimerkki tavasta kuinka suunnittelemme hoitomalleja kroonisiin ongelmiin.

Meillä oli tiedossa, että osalla borrelioosipotilaista oli pysyviä elämää vaikeuttavia oireita kuten kipuja, uupumusta ja kognitiivisia ongelmia. Kyseisille oireille ei ollut selkeää hoitomallia ja etsimme erilaisia mekanismeja, jotka voisivat selittää miksi ne jatkuvat. Gradussaan Sanna tutki tulehdusta aiheuttavien sytokiinien roolia sekä yrttejä ja ravintolisiä, joilla voisimme sytokiineihin vaikuttaa. Mekanismeille tulisi olla tieteellistä näyttöä, miten voitaisiin vaikuttaa eräisiin proinflammatorisiin interleukiineihin ja tnf-α:aan.

Meillä oli jo tiedossa omien laboratoriomittausten kautta, että kyseisiä sytokiineja oli huomattavan paljon muutamalla vaikeista oireista kärsivällä potilaalla. Eräissä tilanteissa sytokiinimäärät voivat jäädä pysyvästi koholle ("sytokiinimyrsky") ja jatkuva tulehdustila aiheuttaa oireiden pahenemista, etenkin kipuja. Tällöin olisi perusteltua aktiivisesti puuttua tulehdustilaan, joka sitten voisi vaikuttaa positiivisesti oireisiin. Sanna kävi gradussaan läpi kversetiinin, vihreän teen, sulforafaanin, resveratrolin, kurkumiinin, boswellian, andrographis paniculatan ja uncaria tomentosan eli cat's claw:n.

Alla abstrakti ja lopussa Sannan koko gradu pdf-liitteenä.

The Role of Pro-inflammatory Cytokines IL-6, IL-17, IL-23 and TNF-α in Maintaining Symptoms of Chronic Lyme Disease and Nutritional Interventions

Abstract

Objectives: Lyme disease infected by the bacterium Borrelia burgdorferi can cause various symptoms such as pain, fatigue and cognitive problems. In Chronic Lyme Disease patients’ symptoms such as pain and fatigue turned out to be chronic and persistent even after medical treatment. This mechanism review studies the role of pro-inflammatory cytokines IL-6, IL-17, IL-23 and TNF-α in chronic Lyme disease (CLD) and the nutritional interventions to down-regulate pro-inflammatory cytokine production.

Methods: Computerised databases were systematically searched for relevant studies with the intention of creating a mechanism diagram of the pro-inflammatory cytokines’ role in chronic Lyme disease. Nutrients and herbs were searched based on mechanism diagrams. Searches on chronic Lyme Disease resulted in 331 studies, of which 54 review or primary research papers were accepted. Nutrient searches resulted in 608 research papers, of which 43 review or primary papers were accepted for the nutritional intervention part of the study.

Results: This mechanism review establishes that the cytokines may be an important factor in persistent symptoms in chronic Lyme disease. Increased pro-inflammatory cytokine levels were found in vitro, in vivo and human studies reviewed. Twelve cohort studies of chronic Lyme disease patients were found to show significantly elevated levels of IL-6 and IL-17 cytokines. For preventing pro-inflammatory cytokine production three nutrients and five herbs were studied. Quercetin, green tea, sulforaphane, resveratrol, curcumin,boswellia, andrographis paniculata and cats claw have a down-regulating effect to cytokines IL-6, IL-17, IL23 and TNF-α according reviewed in vitro, in vivo and human studies.

Conclusion: The role of the cytokines and prolonged inflammation needs more studies but can be concluded to be a factor in constant symptoms of Chronic Lyme Disease. Reviewed nutrients and herbs can downregulate the pro-inflammatory cytokine production and reduce the inflammation. Further research is needed to understand the mechanism of the persistent symptoms after Lyme Disease treatment and for nutritional interventions to Chronic Lyme Disease.

Aiheeseen liittyy:

Don't miss these stories: