GPCR autovasta-aineet

Autovasta-aineiden mittaamista voidaan sen mukaan käyttää vahvistamaan epäilyä Long Covid -tilanteesta.

Mitä ovat autovasta-aineet

Vasta-aineet ovat nimensä mukaan aineita, jotka kohdistuvat jotain tiettyä kohdetta vastaan. Sana ”auto” taas lääketieteessä viittaa siihen, että vasta-aine kohdistuukin elimistön omia soluja vastaan. Normaalisti vasta-aineet ovat hyödyllisiä, koska ne voivat tunnistaa ja neutraloida haitallisia aineita, kuten bakteereja tai viruksia, jotka tulevat elimistöön. Mutta autovasta-aineet voivat myös aiheuttaa ongelmia ja sairauksia, koska hyökätessään elimistön omia kudoksia vastaan, ne voivat johtaa tulehdukseen ja vaurioihin.

Tätä voisi verrata tilanteeseen, missä kotimaata turvaavat sotajoukot (immuunipuolustuksen solut) alkavatkin ammuskella vihollisen (mm. virukset ja bakteerit) sijaan omia joukkoja ja rakenteita vastaan (kehon elimet, muut puolustussolut). Tulee siis kiire rauhoittaa ja uudelleen kouluttaa nämä vääriä kohteita ammuskelevat sotilaat.

Mitä ovat GPCR autovasta-aineet

GPCR (protein-coupled receptors) ovat suuri perhe erilaisia isoja solukalvoilla olevia proteiineja. Ne ovat reseptoreja eli ikäänkuin avaimia, joiden kautta pääsee laukaisemaan tapahtumia solun sisällä. Ne ovat tarpeellinen ja tärkeä osa elimistön toimintaa ja elimistössä on normaalistikin vasta-aineita niitä kohtaan. Elimistö rakentaa aina sekä tavan vääntää avainta, että estää avaimen vääntämisen – tarpeen mukaan. Kumpi tahansa toiminto liiallisena voi johtaa ongelmiin. Kuvittele vaikka mielessäsi tilanne, missä yrität vimmatusti päästä kotiovesta sisään ja kierrät avainta turhautuneena ympäri ja ympäri,  loppujen lopuksi vain hidastaen lukon avautumista.

GPCR vasta-aineita tutkitaan innokkaasti ja niissä on havaittu yhteyksiä mm. sydänverisuonitauteihin, munuaissairauksiin ja moniin eri autoimmuunitauteihin. Myös yhteyksiä krooniseen väsymysoireyhtymään (ME/CFS) ja COVID-19 infektioon on löytynyt.

Mitä autovasta-aineet kertovat COVID-19 infektiosta tai Long Covid -tilanteesta

Covid-19 potilailla on todettu häiriintynyttä immuunipuolustusreaktiota ja tämä näkyy mm. kohonneina autovasta-ainepitoisuuksina veressä. Tutkimusten mukaan nousu on suhteessa infektion vaikeusasteeseen eli mitä korkeammat autovasta-ainepitoisuudet, sitä vakavampi infektio.

On myös huomattu, että Long Covid eli Pitkä korona -tilanteessa useat autovasta-aineista ovat koholla. Autovasta-aineiden mittaamista voidaan sen mukaan käyttää vahvistamaan epäilyä Long Covid -tilanteesta.

Mitä Astriksen GPCR-testi sisältää:

Kyseessä on verinäyte, josta mitataan seuraavat autovasta-aineet

AT1R-AAk

beta1-AdR-AAk

beta2-AdR-AAk

CXCR3-AAk

ETAR-AAk

M3R-AAk

M4R-AAk

Vihreällä oleva tulos on normaalialueella ja punaiselle menevä tulos on poikkeava. Tekstivastauksessa kerrotaan, mihin erilaisiin sairauksiin on poikkeavilla tuloksilla ollut yhteyttä.

Suosittelemme Long Covidin tilannekartoituksessa myös tulehdusvasta-aineiden eli sytokiinien mittaamista, jolloin hoitosuunnitelman tekeminen helpottuu.

Tilaa testi info@astris.fi

Aiheeseen liittyy:

GPCR testin parametrien tarkemmat kuvaukset
Cabral-Marques, O., Halpert, G., Schimke, L.F. et al. Autoantibodies targeting GPCRs and RAS-related molecules associate with COVID-19 severity. Nat Commun 13, 1220 (2022).
Sotzny F, Filgueiras IS, Kedor C, Freitag H, Wittke K, Bauer S, Sepu´ lveda N, Mathias da Fonseca DL, Baiocchi GC, Marques AHC, Kim M, Lange T, Plac¸a DR, Luebber F, Paulus FM, De Vito R, Jurisica I, Schulze-Forster K, Paul F, Bellmann-Strobl J, Rust R, Hoppmann U, Shoenfeld Y, Riemekasten G, Heidecke H, Cabral-Marques O and Scheibenbogen C (2022) Dysregulated autoantibodies targeting vaso- and immunoregulatory receptors in Post COVID Syndrome correlate with symptom severity. Front. Immunol. 13:981532. doi: 10.3389/fimmu.2022.981532

Don't miss these stories: